Un tărâm de poveste, Târgu Neamț

Pornim la drum cu partenerii noştri de la Aphega Farmacie şi vă invităm într-un tărâm de poveste. Preluând una din vorbele memorabile ale filozofului Petre Ţuțea, aici ar fi pustiu fără mănăstiri. Noi completăm cu o cetate medievală şi cu un loc desprins din amintirile lui Creangă. Vă propunem, aşadar, o excursie de familie, în pitorescul Târg al Neamțului.

Urcând dinspre Piatra Neamț, spre Târgu Neamț, peisajul se schimbă puțin câte puțin, decorul fiind îmbogățit cu dealuri înalte şi împădurite, fânețe dese şi, cu cât ne apropiem de Mănăstirea Văratec, de căsuțe joase, din lemn, împodobite cu flori multicolore. Acestea sunt chiliile măicuțelor. Mănăstirea Văratec îşi are originea în eforturile şi dedicarea Maicii Olimpiada, ctitorița mănăstirii, care ridica aici o bisericuta şi câteva chilii pentru maici între anii 1781-1785. Mai târziu, mănăstirea este îmbogațită prin donațiile doamnei Elenco Paladi, maicii Elisabeta Balş şi ale maicii Safta Brâncoveanu, iar în anul 1839, domnitorul Moldovei Mihail Sturza decide ca Mănăstirea Văratec să fie independentă de celelalte lăcaşuri din zonă. Aici îşi are locul de veci Veronica Micle, care a şi trăit într-una dintre chilii în ultimul an al vieții. Mănăstirea a fost un loc preferat pentru liniştirea sufletului unor mari intelectuali şi scriitori români, precum Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ștefana Velisar Teodoreanu, Valeria Sadoveanu, Cornelia Pillat. Astăzi, aşezamântul numără aproximativ 400 de călugărițe şi trei biserici ridicate între 1808 şi 1847: cea mai veche este Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, urmând Biserica “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, în apropierea sa aflându-se şi mormântul Veronicăi Micle, şi Biserica “Schimbarea la Față”. Mănăstirea deține şi un important patrimoniu spiritual format din obiecte bisericeşti datând din secolul al XV-lea, expuse în muzeul din incinta sa.

Ceva mai la nord, la aproximativ 9 kilometri de Târgu Neamț, se află Mănăstirea Agapia, amplasată într-un peisaj splendid, pe malul pârâului al cărui nume îl poartă, la capătul unui drum ce traversează satul Agapia. Ansamblul este protejat din toate direcțiile de munți şi dealuri înalte, însă, dindată ce ați intrat în incintă, se descoperă ochiului şi sufletului deschis la cunoaştere.  Mănăstirea are o istorie încărcată, începând încă din anii 1641-1643, când este construită, aici slujind inițial, călugări, apoi, din 1803, devenind mănăstire de maici şi găzduind o şcoală pentru călugarițe. Mănăstirea este incendiată şi devastată de turci, în anul 1821, după care va fi reconstruită şi extinsă în mai multe rânduri. Lucrările sunt încununate, în perioada 1858-1861, cu pictura murală a Bisericii „Sfinții Voievozi” de către celebrul pictor român, Nicolae Grigorescu. Astăzi, după alte incendii, cutremure, restaurări, consolidări şi extinderi, Mănăstirea găzduieşte aproximativ 300-400 de călugărițe şi cuprinde atât chilii, biserici şi alte construcții, cât şi un muzeu: Casa memorială „Alexandru Vlahuță”, deschis în chilia în care locuia scriitorul când venea în vizită la mănăstire, ce datează din 1885. Întregul ansablu este inclus pe Lista Monumentelor Istorice. Iată şi ce scria Alexandu Vlahuță, admirând mănăstirea:

„Mânăstirea Agapia e vârâtă-n munți, pitită-ntr-un ungher de văi, așa că n-o vezi decât când intri-n ea.” „Ingrădită de toate părțile de încăperile albe, curate, tăcute ale mânăstirii. Din mijlocul curții se-nalță strălucitoare biserica cea mare, zugrăvită pe dinlăuntru de maestrul nostru Grigorescu.”( „În munții Neamțului” din volumul România pitorească, 1901)

Odată ajunşi în Târgu Neamț, mergeți să vizitați Cetatea Neamțului. Este una dintre puținele cetăți medievale ale Moldovei, rămase astăzi în picioare, fapt datorat atât poziționării sale strategice, cât şi restaurării impecabile. Cetatea este, de asemenea, o atracție turistică unică în intreaga zonă, fiind ridicată în timpul domniei lui Petru Muşat (1374-1391), aproape de vârful cel mai înalt al Culmii Pleşului, la marginea actualului oraş Târgu Neamț. Edificiul ne duce cu gândul la acte de vitejie, cavaleri, domnițe şi capcane surpriză, încă de când urcăm aleea ce duce spre cetate şi o descoperim, falnică, la capatul unui pod suspendat pe 11 piloni de piatră ridicat în timpul domnitorului Ştefan cel Mare (1457-1504), pentru a face față valurilor de năvăliri şi asedii ale turcilor. Cetatea, învăluită în mistere şi legende, cunoaşte mai multe etape de decădere şi reconstrucție, pentru a-si deschide astăzi porțile şi a ne invita în atmosfera reînviată din vremurile trecute. Sălile ce pot fi vizitate sunt: Paraclisul “Sfântul Nicolae”- locul de rugăciune şi meditație, Sala de sfat şi judecată, Camera de provizii, Închisoarea (“neagra temniță”), Monetaria – sala în care se băteau monedele, acestea fiind amenajate cu obiecte vechi, heraldică, imagini şi panouri informative. Puțină istorie într-un peisaj medieval va schimba total starea de spirit.

Dacă tot sunteți în Târgu Neamț, ce-ar fi să vizitați şi casa celui cel mai iubit povestitor, Ion Creangă? Muzeul Memorial „Ion Creangă” se află la doar 10 minute distanță de cetate, peste apele Râului Ozana, cel binecunoscut din Amintiri din Copilarie, satul Humuleşti devenind astăzi parte a oraşului. Aici veți găsi “bojdeuca” lui Creangă, ridicată în anul 1830 de bunicul scriitorului, din partea tatălui, Petrea Ciubotariul, ce se înfăţişează ca o oglindă vie a vieţii şi operei marelui scriitor. Stilul este specific caselor de munte de la începutul secolului al XIX-lea, având cerdac, tindă şi două odăi mici, unde veți putea vedea câteva obiecte originale. În curtea casei-muzeu se află o expoziţie etnografică de obiecte vechi de peste 100 de ani şi foarte interesante, care seamană cu cele descrise de Ion Creangă în povestirile sale. Chiar lângă casa se află Parcul tematic “Ion Creangă”, un loc de întâlnire cu personaje îndrăgite din poveştile scriitorului.

In zonă se află multe locuri de cazare, unde puteți înnopta, unele dintre gazde fiind şi bucătari foarte buni. Aşa că vă propunem sa zăboviti şi să vă înfruptați cu tot ce are mai bun acest tărâm de poveste: istorie, cavalerism, pietate şi frumusețe spirituală, natură şi un patrimoniu cultural bogat.

Descoperire plăcută,

Echipa i-Tour

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *