Dacӑ anul trecut am vӑzut copacii înmugurind, înverzind şi înflorind de la geam şi am simţit aromele primӑverii din balcon sau din curte, iar cei mai îndrӑzneţi au ales strӑzile pustii pentru a se plimba sau a alerga, iatӑ cӑ avem din nou şansa de a fi în mijlocul naturii, atunci când ea renaşte. Şi unde poate fi o experienţӑ mai plenarӑ de cunoaştere, descoperire şi bucurie, decât în parcuri şi în grӑdinile botanice din ţarӑ.

Bucureştiul verde

Cӑlӑtoria noastrӑ începe în Bucureşti, unde suntem întâmpinaţi de Grӑdina Botanicӑ “Dimitrie Brândză”, înfiinţatӑ în 1860, la iniţiativa doctorului Carol Davila. În 1884 grӑdina a fost mutatӑ şi amenajatӑ în spaţiul actual, din Cotroceni, de cӑtre botanistul român Dimitrie Brândză şi arhitectul peisagist belgian Louis Fuchs. Grӑdina a fost inaugurată, abia în 1891, dupӑ ridicarea şi popularea serelor, şi refӑcutӑ dupӑ fiecare din cele douӑ rӑzboaie mondiale, în timpul cӑrora suferӑ din cauza ocupaţiei strӑine şi a bombardamentelor. În perioada 1960-1978, grӑdina botanicӑ din Bucureşti este reorganizatӑ, se construiesc noi sere pentru protejarea speciilor tropicale şi se inaugureazӑ Muzeul Botanic, organizat pe baze ecologice şi situat la intrarea în Gradinӑ, într-o clӑdire proiectatӑ în stil brâncovenesc.

Gradina Botanica, Bucuresti

Grădina Botanică din București este amenajata pe sectoare: decorativ, al plantelor rare, al florei mediterane, Grӑdina Italianӑ, al florei Dobrogei, al Munţilor Carpaţi, Grӑdina Istoricӑ, şi alte zone unde vӑ puteţi plimba pe alei pietruite, urca pe un deal care oferӑ o privelişte frumoasӑ asupra grӑdinii sau odihni pe bӑncile adӑpostite sub arborii înalţi. Grӑdina Botanicӑ din Bucureşti vӑ va încânta în orice anotimp, iar la fiecare pas pe care-l veţi face aici vӑ veţi bucura de bogӑţia plantelor şi de explozia de culoare. Aşadar, rezervaţi-vӑ cel puţin 2-3 ore pentru a o descoperi.

Clopotei in Gradina Botanica, Bucuresti

Citește totul despre Grădina Botanică din București. 

Tot în Bucureşti puteţi vizita serele din Parcul Drumul Taberei, cu o programare în prealabil, întrucât accesul se face cu ghid, iar programul este unul mai strict. Serele reprezintӑ şapte pavilioane expoziționale, sunt un proiect recent inaugurat şi adӑpostesc plante provenite din zone tropicale, mediteraneene, deșertice și ecuatoriale, însumând peste 300 de specii.

Moldova 

La Iaşi, în anul 1856 era înfiinţatӑ prima grӑdinӑ botanicӑ din România, Grӑdina Botanicӑ “Atanasie Fӑtu”, pe Dealul Copou, acolo unde o gӑsim şi astӑzi. Grӑdina ne aşteaptӑ cu cele aproape 90 de hectare de vegetaţie endemicӑ, mediteraneanӑ, tropicalӑ şi exoticӑ, un complex de sere, rosarium, dendrarium, un bazin cu o multitudine de specii de nuferi, un lac natural şi multe expoziţii de flori. Veţi mai putea vizita la grӑdina botanicӑ din Iaşi un ierbar, cu peste 47.708 coli şi un muzeu cu eşantioane de fructe, seminţe şi mostre care provin de la diferite esenţe lemnoase indigene sau exotice.

Un alt element de valoare şi unicitate a grӑdinii botanice din Iaşi este secţia destinată persoanelor cu dizabilități de vedere, unde speciile de plante, bogate în uleiuri eterice, sunt prevăzute cu explicaţii în alfabetul Braille. Iar, cum grӑdina este situatӑ în apropierea Parcului Copou, vӑ puteţi prelungi explorarea naturii cu o plimbare prin unul dintre cele mai romantice parcuri din România.

La Galaţi, aproape de faleza Dunӑrii, se aflӑ Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, în cadrul cӑruia a fost înfiinţatӑ, în anul 1990, o frumoasӑ grӑdinӑ botanicӑ, care cuprinde câteva mii de specii de plante, bine îngrijite şi extrem de diversificate, de la flora tropicalӑ şi subtropicalӑ cu cactuşi, palmieri şi crotoni, la cele peste 200 de specii de trandafiri şi chiar o micuţӑ grӑdinӑ japonezӑ cu cascadӑ, nuferi şi lampion, unde veţi gӑsi și o sumedenie de broaşte ţestoase, în cӑutarea razelor calde ale soarelui. Știm cӑ pӑdurile de brad şi molid se gӑsesc la altitudini mari, însӑ grӑdina botanicӑ din Galaţi a adus laolaltӑ coniferele din pӑdurile de munte, care pot fi acum vizitate pe malul Dunӑrii, la fel ca alte specii rare, protejate de lege. Tot aici, în Pavilionul Central puteţi vizita Muzeul de Științe ale Naturii, Acvariul şi Observatorul astronomic.

Oltenia

În Craiova veţi gӑsi Grӑdina Botanicӑ “Alexandru Buia”, înfiinţatӑ în anul 1952, care aparţine de Universitatea din Craiova, fiind organizatӑ sub forma unui parc primitor şi deschis explorӑrii naturii urbane. Aici se aflӑ o sumedenie de plante ornamentale, exotice, nord-americane, arbuşti şi chiar plante medicinale, un sector al serelor cu plante suculente, tropicale și subtropicale. În zona centralӑ a grӑdinii botanice se aflӑ un lac ce găzduieşte, pe lângă plantele acvatice, şi diferite specii de păsări, iar aleile şerpuitoare care trec pe sub arborii bӑtrâni invitӑ la plimbӑri relaxante.

Banat

Parcul Botanic din Timişoara este, la origini, un parc dendrologic, pentru că, între anii 1966 si 1990, aici sӑ fie plantate peste 1650 de specii de plante, arbuşti şi arbori, din flora specific mai multor zone ale lumii. Aşadar, vӑ puteţi plimba prin parc şi descoperi natura specificӑ zonei mediteraneene, a Americii, a Asiei, pe lângӑ cea a României, inclusiv cu plante medicinale.    

Transilvania

Una dintre cele mai frumoase grӑdini botanice din ţarӑ se aflӑ la Cluj-Napoca. Grӑdina Botanicӑ “Alexandru Borza” are un istoric îndelungat, care începe în anul 1872, odatӑ cu înfiinţarea Universitӑţii Franz Josef din Cluj, treptat, terenul cultivat fiind extins şi amenajat cu podeţe peste Pârâul Ţiganilor. Se construieşte Turnul de Apӑ, care va alimenta pentru multe decenii sistemele de irigaţii ale grӑdinii. Aici se aflӑ o frumoasӑ Gradinӑ Japonezӑ, amenajatӑ în stil tradiţional japonez, cu specii de plante din Extremul Orient, un lac în mijloc, podeţe curbate, felinare din piatrӑ şi o poartӑ sacrӑ; o Grӑdinӑ Romanӑ, cu plante mediteraneene şi vestigii romane, un Rosarium cu zeci de specii de trandafiri şi multe alte plante în aer liber şi în sere. O minunӑţie prin care vӑ puteţi plimba chiar şi o jumӑtate de zi. 

Descoperă Grădina Botanică “Alexandru Borza” din Cluj-Napoca

La Grӑdina Botanicӑ “Vasile Fati” din Jibou veţi gӑsi nu doar numeroase plante indigene şi exotice în aer liber şi în celebrele sere sferice, cât şi o Grӑdinӑ Japonezӑ cu arhitecturӑ specific, iar în capӑtul de sus al dealului pe care se întinde, un parc zoologic cu mistreţi, cӑprioare şi cerbi. 

Află mai multe comori ascunse din județul Sălaj. 

Oraşul Târgu Mureş ascunde o micӑ bijuterie, în curtea Universitӑţii de Medicinӑ şi Farmacie, accesibilӑ pe bazӑ de programare, pentru grupuri de copii, tineri şi specialişti în domeniu, fiind dedicatӑ cercetӑrii. Aici se aflӑ un parc dendrologic, o secţiune de plante medicinale, unde studenţii îşi desfӑşoarӑ lucrӑri practice şi un sector cu plante rare. 

*Accesul în sere şi muzee poate fi afectat de condiţiile speciale impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV 2.  

Acest articol a fost redactat în colaborare cu partenerii noştri Alphega Farmacie.

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *