Prima Şcoală Românească, un muzeu minunat din Braşov

Prima școală românească din Transilvania se află în Braşov, în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Scheii Brașovului, care începe chiar de la porţile Ecaterina şi Schei ale Cetăţii Braşovului. Aici s-au ţinut primele cursuri de limba română, în 1583, iar diaconul Coresi şi-a putut tipări primele cărţi în limba română, în Transilvania. Actuala clădire datează din anul 1760, fiind declarată monument istoric, alături de întreg ansamblul arhitectural. În prezent edificiul adăpostește “Muzeul Prima Școală Românească”.

Odată intrat în vechea clădire, afli povestea şcolii, a elevilor care învâţau aici şi a marilor nume care au dat creştinătăţii ortodoxe din Transilvania un nou sens pentru a continua lupta de supravieţuire. Şcoala şi-a deschis porţile în 1495, iar aici aveau acces doar reprezenatnţii satelor, ce urmau să devină dascălul, notarul sau chiar preotul satului. Viitorul elev aducea la  şcoală o găleată de grâu, un car cu lemne şi 4 florini (bani cu care cumpărai 3-4 boi), şi studia gramatici, învăţătură bizantină, pilde din biblie, dar şi filozofia secolul XVI, citate din Aristotel, Democrit şi alţii. Elevii de atunci învăţau cum se redactează documente oficiale şi legi comerciale. Graţie diaconului Coresi, aici au văzut lumina tiparului primele cărţi în limba română. El a venit aici de la Târgovişte în 1556, când în biserică se folosea limba slavonă, iar preoţii din Ardeal începuseră să traducă în limba română cărţile bisericeşti. A recunoscut imediat că în Ardeal erau nevoie de cărţi în limba română şi a tipărit 39 de cărţi, în 150-200 de exemplare. În muzeul şcolii puteţi vedea tiparniţa lui Coresi, alături de 9 exemplare coresiene. Tot aici se mai pot admira cărţi ferecate în argint, documente de pe vremea lui Ştefan cel Mare, un hrişov din 1656, sălile Tudor Ciortea (muzică) şi Ştefan Mironescu (pictură)

Odată ajunşi în curtea bisericii, în faţa clădirii Primei Şcoli Româneşti, veţi afla că vechii șcheieni, românii din afara cetăţii Braşovului, care practicau un negoț Moldova, Muntenia  şi chiar cu Levantul, Balcanii ajungând până departe în Siria și Egipt, au protejat prin danii lăcașul de cultură și învățătură. Cele aproximativ 4.000 cărți vechi și peste 30.000 documente precum și numeroase obiecte muzeale stau astăzi strajă la temelia istoriei, oferind tuturor posibilitatea de cunoaștere a adevărului care se derula istoric pe aceste meleaguri.

Sala “Anton Pann”

Această sala amintește nu numai de popasurile repetate ale marelui povestitor Anton Pann (de la care s-au păstrat valoroase cărți și documente) dar și de școala cea veche. Atestată de cronica locală la anul 1495, când “s-au zidit școala și biserica”, școala din Șchei își confirmă existența în condițiile anului 1390, când se emite Bula papală a lui Bonifaciu al IX-lea.

Sala “Diaconul Coresi” (Tiparniţa lui Coresi)

“Dac-am cetit, bine am ispitit și socotit și am aflat că toate tâlcuiesc, acleverează și întăresc cu Scriptura sfântă și mie tare plăcură și am scris cu tipariul voao fraților românilor să vă fie pre învățătură!”. (Diaconul Coresi)

Mânat de aceste idealuri, diaconul Coresi și colaboratorii săi (Călin, Mănăilă, Șerban Coresi, Toma, protopopii Iane și Mihai ș.a.) au realizat primele cărți de circulație în limba română, făcând posibilă biruința definitivă a scrisului în limba poporului. Au fost tipărite între anii 1556-1588 circa 40 titluri de carte în sute de exemplare, care s-au răspândit în toate ținuturile românești, consfințind astfel unitatea spirituală a acestui popor.

Dintre exponatele acestei săli menționăm: “Cazania a II-a” (“Cartea românească cu învățătură”) tradusă în Șchei de protopopii Iane și Mihai; “Psaltirea”, “Sbornicul”, “Octoihul” ș.a. Aceste cărți au înscris în cultura română după aprecierea lui Lucian Blaga “întâiul mare poem al unui neam”.

Sala “Cartea, factor de unitate națională”

Muzeul Prima Şcoală Românească găzduieşte şi o expoziţie dedicată cărţii în istoria vitregă a culturii naţionale româneşti. Aici sunt expuse ca argument cele mai valoroase monumente de limbă română medievală: “Biblia de la București” (1688), “Cazania lui Varlaam” (1643), “Îndreptarea legii de la Târgoviște” (1652), un “Tetraevanghel” miniat pe pergament din vremea lui Alexandru Lăpușneanu, manuscrise de înțelepciune creștină din secolul al XV-lea, cărțile Școlii Ardelene.

Complementar, cele peste 80 hrisoave domnești, înscrise pe pergament și aurite, confirmă permanentele legături intre ținuturile românești.

Sala “Cartea şi cărturari braşoveni”

Dascălii brașoveni au creat valori care au menținut nestinsă flacăra de cultură din Șcheii Brașovului. Copiști, traducători, creatori de limbă literară, muzică și artă, ei sunt reprezentați în această sală prin câteva dintre valorile adăpostite în arhiva istorică a muzeului. Menționăm între acestea: “Omiliarul” din secolele XI-XII, “Molitvelnicul popei Bratu”, “Cronica protopopului Radu Tempea II”, alături de tablourile în ulei pe pânză ale fondatorilor liceului “Andrei Șaguna”, realizate de Mișu Pop, precum și opereta “Crai nou” a lui Ciprian Porumbescu.

Sala “Cu Vatră”

Un mic colț etnografic reprezentat de vatră, icoane pe sticlă și obiecte casnice specifice Șcheiului, permit vizitatorului o impresie afectivă pentru cunoașterea tradițiilor locale, alături de un costum de june şi unul de juniţă. Se recunoaște cu ușurință caracterul sătesc al Șcheiului în perioada medievală, comun tuturor satelor de la periferia cetăților, care își durau o biografie aparte, fiind nevoiți să reziste cu greutate vitregiilor de tot felul.

Vă invităm să vizitaţi muzeul, precum şi să intraţi în frumoasa Biserica Sfântul Nicolae, data viitoare când veţi ajunge în Braşov. O plimbare prin Scheii Braşovului va întregi imaginea acestui frumos oraş transilvănean.

Orarul de vizitare a muzeului este strâns legat de slujbele ţinute la Biserica Sfântul Nicolae, aşa încât vă recomandăm să sunaţi înainte de a vizita la: 0268/511.411.

Descoperire plăcută,

Echipa i-Tour

Sursa info aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *