Cetatea Histria Muzeu

Pe urmele argonautilor

În ultimii ani, în industria turismului se manifestă o orientare a turiştilor către forme alternative turismului de masă, bazate pe întoarcerea către natură şi valorile culturale autentice. Evoluţia ascendentă a ecoturismului şi turismului cultural este influentaţă de dorinţa tot mai mare a societăţii urbane, dependentă de birouri, de a fi mai activă. Mobilitatea accentuată a turiştilor, care preferă să circule dintr-un loc în altul, cercetând şi descoperind noi atracţii turistice, contribuie la necesitatea creării de produse turistice competitive pe piaţa locală şi naţională.

În acest context, Consiliul Local al comunei Istria lansează proiectul „Pe urmele argonauţilor – promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei”, cod SMIS 19424, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, în baza contractului de finanţare nr.1228/14.02.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Scopul proiectului este de a pune în valoare biodiversitatea şi patrimoniul cultural-istoric al zonei Istria-Cheile Dobrogei, în cadrul traseului tematic “Pe urmele argonauţilor”, printr-o campanie de promovare unitară, adaptată tendinţelor turistice naţionale. Traseul tematic se adresează  turiştilor-excursionişti, interesaţi în a trăi o experienţă culturală, tendinţă manifestată din ce în ce mai mult la nivel global şi naţional. Proiectul urmăreşte crearea unei identităţi culturale a zonei Istria – Cheile Dobrogei pe plan local şi naţional, creşterea competitivităţii ofertei turistice locale prin implementarea unui sistem eficient de promovare şi exploatare a ecoturismului şi turismului cultural şi reţinerea turiştilor prin informare turistică, urmărindu-se astfel un impact zonal şi o coordonare a eforturilor de dezvoltare.

Instrumentele de promovare utilizate vor fi materiale tipărite – 2,4 milioane de pliante, 6.000 de broşuri turistice -, filme de promovare şi animaţie 3D a Cetăţii Histria dar şi 22 de panouri amplasate în punctele de interes turistic de pe traseul “Pe urmele argonauţilor”. Acestea vor pune accent pe valorificarea şi promovarea resurselor turistice naturale şi antropice din zona Istria – Cheile Dobrogei.

Echipa i-Tour

3 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *