Pentru că vă invităm să descoperiţi Dobrogea, astăzi vom vorbi despre obiectivele naturale de interes turistic, pe care le puteţi găsi pornind din Constanţa, spre Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani şi Cetatea Adamclisi.

– Rezervaţia Fântâniţa – Rezervaţia este situată la 1 km sud de podgoria Murfatlar, pe partea stângă a soselei Constanţa – Ostrov. Aceasta a fost pusa sub ocrotire în anul 1932, ocupând o suprafaţă de 19,70 ha, fiind inclusă în Pădurea Murfatlar. În anul 1962, Rezervaţia începe a fi ocrotită de lege, adăpostind specii rare: inul dobrogean, spinul de Murfatlar, usturoiul, colilia, zambila etc.

– Pădurea Hagieni – între satele Hagieni şi Albeşti, se intinde Pădurea Hagieni. Pădurea ocupa 584 ha, din care rezervaţia propriu-zisa ocupa 207,40 ha. Rezervaţia forestieră cuprinde trei părţi:o parte centrală de 100 ha acoperită de stejari şi cărpiniţă, care alternează cu poieni şi este numită “Cazane”, partea de vest, cu văi stâncoase şi poieni de colilie având o suprafaţă de 28 ha şi partea nordică a rezervaţiei, numită “Cascaia”.

– Pădurea Talasman – în apropierea Comunei Adamclisi.

– Rezervaţia Pădurea Esechioi  – la sud de lacul Bugeac, comuna Ostrov pe o suprafaţă de 27,7 ha. Rezervaţia se caracterizează prin prezenţa a circa 850 de taxoni vegetali (specii şi subspecii). Principalele specii forestiere sunt reprezentate de stejari xerofili, precum stejarul pufos, care formeaza grupari compacte, carpinita.

– Pădurea Canaraua Fetii –   La sud de oraşul Băneasa şi nord de graniţa cu Bulgaria este amplasata rezervaţia naturală, zoologică şi botanică “Pădurea Canaraua Fetii”, cu o suprafaţă de 172,1 ha. Centrul rezervaţiei, este reprezentat de o vale largă – Valea Canaraua-Fetii, cu aspect de canion, cu pereţi de calcar de până la 40 m înalţime, brazdaţi de fisuri, nişe, uneori grote, chiar peşteri. Microclimatul existent, ca şi relieful carstic au permis concentrarea într-un teritoriu relativ mic a numeroase specii de plante (aproximativ 1000 de specii de plante superioare, reprezentând 27% din flora României) şi faună, aria naturală protejată cuprinzând numeroase specii de animale rare, de origine submediteraneeană, balcanică sau pontică.

Padurea Canaraua Fetii

– Pereţii calcarosi de la Petroşani – situaţi în Comuna Deleni, la sud – est de satul Petroşani în cadrul rezervaţiei biosferei geologică şi zoologică.

– Pădurea Cetate şi Pădurea Bratca – păduri aflate în apropierea comunei Oltina. Prima, Pădurea Cetate, este situata la nord- vest, cu acces din localitatea Izvoarele, Comuna Lipniţa, fiind o rezervatie botanică şi zoologica, ce cuprinde un arboret de lunca, rest al pădurilor dobrogene  naturale din lungul Dunării. Flora şi fauna specifică: exemplare de stejar brumariu şi stejar pufos, specii rare de păsări acvatice. Cea de-a doua Pădure, Bratca, se află în comuna Oltina, pe malul Dunării, fiind una din puţinele păduri naturale de lunca cu stejar brumariu şi stejar pufos, vestigiu al pădurilor originare din zona danubiană, prezentând un caracter peisagistic unic în ţară.

Descoperire plăcută,

Echipa i-Tour

One Ping

  1. Pingback: Descoperiţi Dobrogea II |

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *